นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453370
Page Views 867492
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มิ.ย. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรม 365 วัน เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลห้วยตึ๊กชู
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ได้จัดโครงการอบรม 365 วัน เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลห้วยตึ๊กชู เพื่อให้เกษตรกรได้ทบทวนความรู้พื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญในโค ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารรส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู สำนักงาน อบต ห้วยตึีกชู
26 มิ.ย. 2562 ถึง 28 มิ.ย. 2562 ขอเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เวลา 08.30-16.30 เป็นต้นไป

อบรมระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30-16.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทยชั้นสองโรงพยาบาลภูสิงห์

ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทยชั้นสองโรงพยาบาลภูสิงหื โรงพยาบาลภูสิงห์