นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453341
Page Views 867457
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน อบต.ห้วยตึ๊กชู
ชื่อ - สกุล เบอร์โทร เรื่องที่ติดต่อ
นางสาวรัชตญา   ศรีสุรักษ์ 0868657757 งานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน(ย้าย)
นางสิรีรัศมิ์  หมื่นแก้วธำรง 0933231436 งานสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
นางชลียา  คำโท 0933256984 งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด
สิบเอกณรงค์  อินทะเสน 0822330890 งานธุรการ
นางสาวพรรณี  บริสุทธิ์ 0933252486 งานธุรการ
นายธนากรณ์  ทองเลิศ 0933257716 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรติมา  สมนอก 0943035458 งานการเงิน  การคลัง
นางภัทริยา  ศรีปัญญา 0639464966 งานการเงิน  การคลัง
นายวันชนะ  สัมนา 0881334568 งานจัดเก็บรายได้
นางสาวรัชตญา  ศรีสุรักษ์ 0868657757 งานพัสดุ  จัดซื้อจัดจ้าง
นายสุระกิจ   ไชยนะรา 0890732849 งานพัสดุ  จัดซื้อจัดจ้าง
นายวิฑูรย์   พิลา 0892856762 งานสำรวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  ควบคุมงานก่อสร้าง 
นายเสกสันต์  สุภราช 0861116005 งานสำรวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  ควบคุมงานก่อสร้าง
นางนิชาภา  เดชธนภูริภูวดล 0890365270 งานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก