นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453445
Page Views 867607
 
 
ติดต่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยตึ๊กชู

ชื่อ - สกุล หมู่ที่ เบอร์ติดต่อ
นายธีรพงษ์  สุภาพ ผู้ใหญ่บ้านตะแบง  หมู่ที่ 1 0868695210
นายพิทักษ์  เพิ่มผล ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 2 0621840390
นายคูณ  บุญศรัทธา ผู้ใหญ่บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 3 0851345142
นายสหัส  ใจมนต์ กำนันตำบลห้วยตึ๊กชู 0870564895
นายแทน  แสงแดง ผู้ใหญ่บ้านตาเม็ง  หมู่ที่ 5 0821141182
นายสุวรรณ   มูลจัด ผู้ใหญ่บ้านนกยูง  หมู่ที่ 6 0943576584
นายสมเกีรยติ  จันทร์อำพร ผู้ใหญ่บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่ 7 0874458596
นายมินทร์  สกุลพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านโคกทะลอก  หมู่ที่ 8 0816002912
นางโสภา  ทบศรี ผู้ใหญ่บ้านตะแบงใต้  หมู่ที่ 9 0956053293
นายสงวน  คำนาโฮม ผู้ใหญ่บ้านทุ่งหลวง  หมู่ที่ 10 0623796231
นายสุนัน  ระวัง ผู้ใหญ่บ้านภูสิงห์  หมู่ที่ 11 0807820078
นางอภิญญา  พลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านห้วยตึ๊กชู  หมู่ที่ 12 0845964553
นายสวัสดิ์  บุญกู่ ผู้ใหญ่บ้านนกยูงทอง  หมู่ที่ 13 0872412189
นายสุริยันต์    ผู้ใหญ่บ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่ 14 0844798670
นางพนาไพร  หอมทรง ผู้ใหญ่บ้านคลองสาน  หมู่ที่ 15 0820463433
นายจำเนียร   เรือนเงิน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์คำ  หมู่ที่ 16 0934671177
นายพูล   ดอกบัว ผู้ใหญ่บ้านนกยูงเงิน  หมู่ที่ 17 0935672377
นายสมมัย  กามีสี ผู้ใหญ่บ้านหนองแบกชะนัง  หมู่ที่ 18 0629908208