นายสมัย คำโท
ปลัดอบต.ห้วยตึ๊กชู ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 10/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 312642
Page Views 674585
 
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
mail ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
mail ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาสามปี
mail ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีโครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562
mailประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
mailส่วนที่่ ๑  บทนำ    ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนา    ส่วนที่ ๓ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ    ส่วนที่ ๔ แนวทางการติดตามและประเมินผล