นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453477
Page Views 867654
 
 
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและวิธีการการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( mailดาวน์โหลดเอกสาร)
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (mailดาวน์โหลดเอกสาร)
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี  (mail ดาวน์โหลดเอกสาร)
ขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (mailดาวน์โหลดเอกสาร)
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  (mail ดาวน์โหลดเอกสาร)
ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน  (mailดาวน์โหลดเอกสาร)
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จลูกจ้าง (mail ดาวน์โหลดเอกสาร)
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (mailดาวน์โหลดเอกสาร)