นายสมัย คำโท
ปลัดอบต.ห้วยตึ๊กชู ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 10/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 312602
Page Views 674531
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. 206-04 จำนวน 3 ช่วง บ้านตะเเบงใต้ หมู่ที่ 9 ( (27 ต.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (25 ต.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๒/๓ บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ( (25 ต.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากไร่สุพรรณี ถึง วัดป่าผา วิเวก บ้านคลองสาน หมู่ที่ ๑๕ ( (25 ต.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกผิวทาง เพื่อการเกษตร ซอย ๓ (ทิศเหนือ) บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ ๑๖ ( (21 ต.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนทางหลวง ๒๐๔๖ (พญาเมืองภู) ซอย ๑ บ้าน ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๐ ( (21 ต.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายไมตรีจิตร ซอย ๑ (ซอยหน้าบ้านเฮียชัย) บ้านภูสิงห์ หมู่ที่ ๑๑ ( (21 ต.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกผิวทาง เพื่อการเกษตร ซอย ๓ (ทิศเหนือ) บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ ๑๖ ( (21 ต.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก แยกซอย ๓ ถนนการเกษตร บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒ ( (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคลองสาน หมู่ที่ ๑๕ ( (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน ซอย ๓, ซอย ๕, ซอย ๗, ซอย ๙ ถึง ซอยตะวันตก บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๐ ( (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง))
TOR จัดซื้อกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
TOR จัดซื้อทราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
TOR จัดซื้อทราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “คมปาซุ”เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตกึ๊ ชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของ พายุดีเปรสชัน “คมปาซุ”เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตกึ๊ ชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ดีเปรสชัน คมปาซุเมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
TOR จ้างเหมารถแม็คโครเพื่อขุดลอกวัชพืชที่กั้นขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหล่ผ่านได้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
TOR จ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโครเพื่อขุดลอกวัชพืชที่กั้นขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้ สามารถไหล่ผ่านได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน คมปาซุเมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))