นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453417
Page Views 867567
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก แยกจารีต-คลองส่งน ้า บ้านจอก หมู่ที่ 4 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก เส้นข้างล าห้วยตึ๊กชู บ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ 9 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย1, ซอย13, ซอย15 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ซอยประชาเสริมวิทย์ 6 บ้านภูสิงห์ หมู่ที่ 11 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก สามแยกนานายสมพงษ์-ฝายน ้าล้นโคกสามัคคี บ้านห้วยตึ๊กชู หมู่ที่ 12 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ซอย 1 (ทิศใต้) บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ 16 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก จากร้านจุ๋งอะไหล่-ซอย1 บ้านหนองแบกชะนัง หมู่ที่ 18 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก แยกบ้านนายรันทม-วัดป่าถ ้าพลาญหิน บ้านคลองสาน หมู่ที่ 15 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกเจริญ-คลองชลประทาน บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านนางใจเพชร-นานายบุญศรี บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านนายสมนึก-คลองส่งน ้าชลประทาน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ซอยสามัคคี 7 บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 14 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกสามัคคี-จอก บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 14 ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง))
TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (04 มี.ค. 2565 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารตามโครงการติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๔ ( (18 ก.พ. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง))
TOR จ้างประกอบอาหารสำหรับการติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14 ( (14 ก.พ. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีพร้อมโครงไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง))
TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ( (09 ก.พ. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง))