นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453458
Page Views 867631
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีพร้อมโครงไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 7396 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ์ 003 54 0001 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด บ้านโคกทะลอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์คู่มือ และอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู (24 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางสะพาน หมู่ที่ 13 (ริมห้วย) บ้านนกยูง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านบก (ด้านทิศใต้) บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาน 2 บ้านคลองสาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างประกอบอาหารตามโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยตึ๊กชู หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก