นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453334
Page Views 867447
 
 
สมาชิกสภา

นายวรพล ปรารถนา
ประธานสภา อบต.

นายวีระชัย วงศ์สุวรรณ
รองประธานสภา อบต.

นายสมัย คำโท
เลขานุการสภา อบต.

นายสุธี ชนะภัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

นายบุญชู ทองเลิศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นายอ่อนศรี เสนคราม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นายสนอง ขันธ์รัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นายชิด พลแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

นายยอด พรหมโคต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

นางสาวสุกัญญา อินทรีย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

นายถนอม ตองอบ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

นายวีระชัย วงศ์สุวรรณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

นายประดิษฐ มะโนธรรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

นายมานพ บุ้งทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

นายศิริศักดิ์ สุจิตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

นายวิเชียร หนองยาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13

นายนที เกิดปั้น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

นายประจวบ เลิศสมพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

นายสมกิตย์ กันยามัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16

นายประสิทธิ์ พงษ์ชาติ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17

นายวรพล ปรารถนา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18