นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 453412
Page Views 867548
 
 
สำนักงานปลัด

นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.

นางสาวธัญญรัตน์ ประมวล
รองปลัด อบต.

นางรติมา สมนอก
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวรัชตญา ศรีสุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสิรีรัศมิ์ หมื่นแก้วธำรง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สิบเอกณรงค์ อินทเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางชลียา คำโท
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพรรณี บริสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภาสกร ยอดจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวกัญญา พรมขันธ์
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชัย อรัญศักดิ์
นักการภารโรง

นายธนากร ทองเลิศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมเพียง ใจมนต์
คนงานทั่วไป

นายสน คำสอน
พนักงานประจำรถขยะ

นายสนอง บุตะเคียน
คนงานทั่วไป

ว่าง
พนักงานประจำรถขยะ

นายสมนึก สมรไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายธวิทย์ ทองเลิศ
พนักงานขับรถยนต์

ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถบรรทุกขยะ)